Liceum zaoczne - Strona autorska Janusza Mrozkowiaka

Idź do spisu treści

Menu główne:

Liceum zaoczne

Szkoła

Zagadnienia maturalne na podbudowie ZSZ oraz LO
klasa III


67. Młoda Polska - charakterystyka epoki.
68.
Przygoda i moralność w „Jądrze ciemności” Conrada.
69. Dekadentyzm w twórczości Tetmajera.
70. Tarzański krajobraz w poezji Tetmajera.
71. Okres pozytywistyczny w poezji Kasprowicza.
72. Modernizm w twórczości Kasprowicza.
73. Postawa pod.lir. w wierszu "Kowal" Leopolda Staffa.
74. Nastrojowość wiersza "Deszcz jesienny" Leopolda Staffa.
75. Budowa i problematyka dramatu „Moralność pani Dulskiej”.
76. Realistyczny obraz poglądów i postaw inteligencji i chłopstwa w „Weselu”.
77. "Wesele" jako dramat symboliczny.
78. Portret doktora Judyma w „Ludziach bezdomnych”.
79. Typ powieści młodopolskiej na podstawie "Ludzi bezdomnych".
80. „Chłopi” Wł. St. Reymonta jako powieść mitologizująca chłopskie życie.
81. Typy narracji w "Chłopach" Reymonta.
82. Międzywojnie - charakterystyka epoki, prądy w literaturze i sztuce.
83. Rzeczywistość II Rzeczypospolitej w powieści St. Żeromskiego „Przedwiośnie”.
84. Charakterystyka poezji i program grupy Skamander.
85. Poezja Juliana Tuwima.
86. Twórczość Jana Lechonia.
87. Konstrukcja świata przedstawionego i czasu w „Granicy” Z. Nałkowskiej.
88. Problematyka moralna w "Granicy" Nałkowskiej.
89. Baśniowy świat poezji Bolesława Leśmiana.
90. W. Gombrowicz – „Ferdydurke”. Forma jako sposób bycia wobec innych.
91. Urok dzieciństwa i fascynacja miastem w „Sklepach cynamonowych” B. Schulza.
92. Filozofia życia Jarosława Iwaszkiewicza - „Brzezina”
93. Liryzm poezji Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej.
94. Indywidualizm podmiotu lirycznego w twórczości Gałczyńskiego.
95. Praca nad słowem w wierszach Przybosia.
96. Obawa przed śmiercią w wierszach Czechowicza.
97. Okres wojny i okupacji - charakterystyka epoki.
98. Obóz poza obozem – T. Borowski „Pożegnanie z Marią".
98. Los młodego pokolenia w czasie II wojny światowej w poezji K. K. Baczyńskiego.
100. Człowiek wobec obozów sowieckich – „Inny świat” G. Herlinga – Grudzińskiego.
101. Cechy literatury faktu na podstawie utworu "Inny świat".
102. Człowiek i wojna w poezji Tadeusza Różewicza.
103. Walka o człowieczeństwo w „Zdążyć przed...” H. Krall.
104. Współczesność - charakterystyka epoki.
105. Charakterystyka twórczości Miłosza (podręcznik).
106. Antyk, Biblia i zagrożony człowiek w poezji Zbigniewa Herberta.
107. „Radość pisania” - twórczość Wisławy Szymborskiej.
108. Optymizm w twórczości Jana Twardowskiego.
109. Poezja Ewy Lipskiej.
110. Poezja Zagajewskiego.
111. Poezja Stanisława Barańczaka.
112. Poezja lingwistyczna Białoszewskiego.
113. „Tango” Mrożka – o słabości inteligencji powojennej.
114. "Tango" Mrożka jako tragikomedia.
115.  Mistrz pióra - Kapuściński „Podróże z Herodotem”.
116. „Dżuma” A. Camus jako powieść paraboliczna.
117. Kreacja świata przedstawionego w "Dżumie".

Terminy egzaminów:

Tematy prac kontrolnych:

 
Szukaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego