Liceum zaoczne - Strona autorska Janusza Mrozkowiaka

Idź do spisu treści

Menu główne:

Liceum zaoczne

Szkoła

Zagadnienia maturalne na podbudowie ZSZ oraz LO

1. Świat literatury i kultury antycznej.
Charakterystyka epoki.
2. Mity syntezą ludzkich doświadczeń.
3. „Iliada” Homera jako epos nad eposami.
4. Tragiczna wizja losu ludzkiego w „Królu Edypie”.
5. Budowa tragedii antycznej.
6. Analiza i interpretacja wybranych wierszy Horacego.
7. Biblijny motyw cierpienia – Hiob.
8. „Pieśń na pieśniami” - Biblia.
9. „Apokalipsa św. Jana” - Biblia.

10. Średniowiecze – charakterystyka epoki.
11. Wizerunek doskonałego rycerza w „Pieśni o Rolandzie”.

12. „Dzieje Tristana i Izoldy” – opowieść o miłości i cierpieniu.
13. „Bogurodzica” – najstarsza polska pieśń religijna.
14. „Boska komedia” jako dzieło religijno-patriotyczne.
15. Motyw „Stabat Mater” w „Posłuchajcie, bracia...”.
16. Ideał świętego w „Legendzie o św. Aleksym”.
17. Motyw „tańca śmierci” w „Rozmowie Mistrza...”.

18. Renesans – charakterystyka epoki.
19. Natura ludzka w „Dekameronie”.
20. Problem władzy w „Makbecie” Shakespeare'a.
21. Cechy
dramatu na podstawie "Makbeta".
22. „Krótka rozprawa między trzema osobami...” M. Reja, czyli głos w sprawie powszechnej niesprawiedliwości.
23. Jan Kochanowski – wyznawca i piewca ideałów antycznych w pieśniach i fraszkach.
24. Rozterki człowieka myślącego w „Trenach” Jana Kochanowskiego.
25. Przeciwności w poezji Mikołaja Sepa - Szarzyńskiego.
26. Barok - charakterystyka epoki.
27. Specyfika postaci Don Kichote'a.
28. „Błaha treść w wyszukanej formie” ? – o poezji Jana  Andrzeja Morsztyna.
29. Moralistyka w poezji Zbigniewa Morsztyna.
30. Przemijanie głównym motywem poezji Daniela Naborowskiego.
31. Rozważania o Polsce i Polakach w wierszach Wacława Potockiego.
32. Sarmatyzm w „Pamiętnikach” J. Ch. Paska.

..............................................................................................................................

33. Oświecenie - charakterystyka epoki.
34. Sentymentalizm w twórczości Karpińskiego i Rousseau.
35. Tematyka i klasycyzm utworów Ignacego Krasickiego.
36. Romantyzm - charakterystyka epoki.
37. „Król Olszyn” J. W. Goethego wyrazem rodzącego się światopoglądu romantycznego.
38. „Faust” – dzieło filozoficzne.
39. J.W. Goethe „Cierpienia młodego Wertera” - nowy typ bohatera.
40. „Oda do młodości” A. Mickiewicza apoteozą buntu i młodości.
41. „Romantyczność” A. Mickiewicza programowym wierszem polskiego romantyzmu.
4
2. Sonety Mickiewicza jako wyraz orientalizmu.
43. Historycyzm maski w "Konradzie Wallenrodzie".
44. Odmienność bohaterów w „Dziadach” cz. IV i III.
4
5. Martyrologia narodu polskiego w III części „Dziadów”.
4
6. Geneza „Pana Tadeusza” w świetle „Epilogu” i „Inwokacji”.
4
7. „Pan Tadeusz” jako epopeja.
4
8. Charakterystyka Jacka Soplicy („Pan Tadeusz”).
49. Jakim bohaterem jest Kordian ? Dzieje i charakterystyka.
50.
"Kordian" jako dramat romantyczny.
51. Pierwiastki osobiste i patriotyczne w „Grobie Agamemnona” J. Słowackiego.
52. Romantyczne rozterki Męża w „Nie-Boskiej komedii”.
53. Nieśmiertelność idei narodowych – „Bema pamięci żałobny rapsod” Norwida.
54. Dzieje artysty w utworze „Fortepian Szopena”.
(2ld2)
55. Pozytywizm - charakterystyka i filozofia epoki.
56.
Problematyka powieści „Ojciec Goriot” Balzaca.
57.
Cechy powieści wielkiego realizmu na podstawie utworu Balzaca.
58.
Problematyka zawarta w powieści "Zbrodnia i kara" Dostojewskiego.
59. Cechy powieści polifonicznej
i psychologicznej na przykładzie „Zbrodni i kary”.
60. Idea pracy i walki w „Nad Niemnem”.
61. Filozoficzna poezja Asnyka.
62. Wizerunek epoki w „Lalce” Prusa.
63.
Charakterystyka Stanisława Wokulskiego.
64.
Niezwykłość strukturalna "Lalki" Prusa.
65.
Funkcja nowel pozytywistycznych.
66.
Problematyka poruszana w nowelach przełomu wieków.
67. Młoda Polska - charakterystyka epoki.
68. Marinizm i moralność w „Jądrze ciemności” Conrada.
69. Dekadentyzm w twórczości Tetmajera.
70.
Tarzański krajobraz w poezji Tetmajera.
71.
Okres pozytywistyczny w poezji Kasprowicza.
72.
Modernizm w twórczości Kasprowicza.
73.
Postawa pod.lir. w wierszu "Kowal" Leopolda Staffa.
74.
Nastrojowość wiersza "Deszcz jesienny" Leopolda Staffa.
75. Budowa i problematyka
dramatu „Moralność pani Dulskiej”.
76. Realistyczny obraz poglądów i postaw inteligencji i chłopstwa w „Weselu”.
77.
"Wesele" jako dramat symboliczny.
78. Portret doktora Judyma w „Ludziach bezdomnych”.
79.
Typ powieści młodopolskiej na podstawie "Ludzi bezdomnych".
80. „Chłopi” Wł. St. Reymonta jako powieść mitologizująca chłopskie życie.
81.
Typy narracji w "Chłopach" Reymonta.
82. Międzywojnie - charakterystyka epoki, prądy w literaturze i sztuce.
83. Rzeczywistość II Rzeczypospolitej w powieści St. Żeromskiego „Przedwiośnie”.
84. Charakterystyka poezji i program grupy Skamander.

85.
Poezja Juliana Tuwima.
86.
Twórczość Jana Lechonia.
87. Konstrukcja świata przedstawionego i czasu w „Granicy” Z. Nałkowskiej.
88.
Problematyka moralna w "Granicy" Nałkowskiej.
89. Baśniowy świat poezji Bolesława Leśmiana.
90. W. Gombrowicz – „Ferdydurke”. Forma jako sposób bycia wobec innych.
91. Urok dzieciństwa i fascynacja miastem w „Sklepach cynamonowych” B. Schulza.
92. Filozofia życia Jarosława Iwaszkiewicza - „Brzezina”
9
3. Liryzm poezji Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej.
9
4. Indywidualizm podmiotu lirycznego w twórczości Gałczyńskiego.
9
5. Praca nad słowem w wierszach Przybosia.
9
6. Obawa przed śmiercią w wierszach Czechowicza.
9
7. Okres wojny i okupacji - charakterystyka epoki.
9
8. Obóz poza obozem – T. Borowski „Pożegnanie z Marią".
9
8. Los młodego pokolenia w czasie II wojny światowej w poezji K. K. Baczyńskiego.
100. Człowiek wobec obozów sowieckich – „Inny świat” G. Herlinga – Grudzińskiego.
10
1. Cechy literatury faktu na podstawie utworu "Inny świat".
10
2. Człowiek i wojna w poezji Tadeusza Różewicza.
10
3. Walka o człowieczeństwo w „Zdążyć przed...” H. Krall.
10
4. Współczesność - charakterystyka epoki.
10
5. Charakterystyka twórczości Miłosza (podręcznik).
10
6. Antyk, Biblia i zagrożony człowiek w poezji Zbigniewa Herberta.
107. „Radość pisania” - twórczość Wisławy Szymborskiej.
108. Optymizm w twórczości Jana Twardowskiego.
109. Poezja Ewy Lipskiej.
110. Poezja Zagajewskiego.
111. Poezja Stanisława Barańczaka.
112. Poezja lingwistyczna Białoszewskiego.
113. „Tango” Mrożka – o słabości inteligencji powojennej.
114.
"Tango" Mrożka jako tragikomedia.
115.  Mistrz pióra - Kapuściński „Podróże z Herodotem”.
116. „Dżum
a” A. Camus jako powieść paraboliczna.
117.
Kreacja świata przedstawionego w "Dżumie".

Obowiązkowy drukowany nagłówek na pracę kontrolną.

Przyjmowane będą wyłącznie prace napisane ręcznie.

Termin oddania: 17.05.2014r.

Obowiązkowy drukowany nagłówek na egzamin pisemny.

Przypominam:

egzamin pisemny: 2LD2 - 24 maja 2014

egzamin ustny: 2LD2 - 1 czerwca 2014


Praca kontrolna TEMAT 1. (minimum 250 słów)

Udowodnij, że „krzywe zwierciadło satyry" jest jedną z metod naprawy „świata zepsutego” w literaturze XVIII w.

Praca kontrolna TEMAT 2. (minimum 250 słów)


Odwołując się do wybranych utworów literackich (minimum 3), przedstaw oświeceniowe kryteria mądrości i głupoty.

Praca kontrolna TEMAT 3. (minimum 250 słów)

Udowodnij, że sarmata, fircyk i oświecony patriota to modele postaw w literaturze oświeceniowej.

Praca kontrolna TEMAT4. (minimum 250 słów)

„Świat poprawiać – zuchwałe rzemiosło” (Ignacy Krasicki). W myśl cytatu przedstaw swoje spostrzeżenia na temat literatury oświecenia.

Praca kontrolna TEMAT 5.

Dokonaj porównania tekstów Ignacego Krasickiego pod względem formy i przesłania.

Hymn do miłości ojczyzny

Święta miłości kochanej ojczyzny,
Czują cię tyłko umysły poczciwe!
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny,
Dla ciebie więzy, pęta nie zelżywe.
Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny,
Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe.
Byle cię można wspomóc, byle wspierać,
Nie żal żyć w nędzy, nię zal i umierać.Monachomachia (fr.)

Wdzięczna miłości kochanej szklenice!
Czuje cię każdy, i słaby, i zdrowy;
Dla ciebie miłe są ciemne piwnice,
Dla ciebie znośna duszność i ból głowy,
Słodzisz frasunki, uśmierzasz tęsknice.
W tobie pociecha, w tobie zysk gotowy.
Byle cię można znaleźć, byle kupić,
Nie żal skosztować, nie żal się i upić!

Praca kontrolna TEMAT 6. (minimum 250 słów)

Odwołując się do trzech utworów literackich rozwiń opinię Czesława Zgorzelskiego, wybitnego badacza romantyzmu: Romantyczne dzieło literackie jest przejawem spontanicznego wyrazu reakcji człowieka na rzeczywistość własnej osobowości i na świat.

Praca kontrolna TEMAT 7. (minimum 250 słów)

Bohater literacki romantyzmu – egzystencja samotna, zraniona, zagrożona, bez imienia i miejsca. Przeanalizuj tę myśl odwołując się do trzech postaci.

Praca kontrolna TEMAT 8.

Odpowiedz na poniższe pytania do tekstu:

Kiedy dręczą mnie lęki, że istnieć przestanę,
Nim pióro zbierze plony, co w mózgu się wichrzą,
Nim staną, ziarnem liter po brzegi napchane,
Sterty książek, podobne ociężałym spichrzom;
Gdy widzę, jak twarz nocy, zdobną w gwiazd diamenty,
Obłok, ten znak rozkoszy niebian, lotnie zaćmi,
I myślę, że nie skończę tu na ziemi wszczętej
Pogoni za cieniami, tych obłoków braćmi;
I gdy przeczuwam – ważka, co żyje godzinę -
Że i twój widok zgon mi na zawsze odbierze,
Że nigdy całym sobą już się nie rozpłynę
W magii miłości – wtedy na świata wybrzeże
Wychodzę – i w zadumie, sam, spoglądam w tonie,
Aż głąb nicości sławę i miłość pochłonie
........................
1. Czy ,,ja” liryczne ujawnia się w wierszu ? Jak nazwałbyś taki typ liryki ?
2. Na ile części podzieliłbyś ten wiersz? Dlaczego? Czy w tekście są sygnały formalne tego podziału?
3. Jaki tytuł powinien nosić ten utwór ? Odpowiedź uzasadnij.
4. Który ze znanych Ci poetów romantycznych mógł napisać ten wiersz? Podaj trzy uzasadnienia.
5. Czy jest to wiersz regularny ? Dlaczego ?
6. Określ typ rymów.
7. Określ nastrój, odszukaj środki poetyckie, które służą jego wykreowaniu Uzasadnij wybór.
8. Kto jest bohaterem utworu ? Scharakteryzuj jego postawę wobec świata na podstawie tekstu.
9. Udowodnij, że wiersz ten należy do literatury romantycznej.
10. W wierszu zastosowano przerzutnie. Wskaż je i nazwij ich funkcje.

Punktacja\oceny           1- 4 ndst / 4,1- 5,1 dop / 5,2 – 6,5 dst / 6,6 – 8,1 db / 8,2 – 10 bdb / 10 + bezbłędna praca    celujący

Praca kontrolna TEMAT 9.

Obraz utraconej ojczyzny we fragmencie „Epilogu” „Pana Tadeusza”.

Co z tego obrazu odnajdujesz w całym poemacie Adama Mickiewicza ?

(...) Chciałem pominąć, ptak małego lotu,
Pominąć strefy ulewy i grzmotu
I szukać tylko cienia i pogody,
Wieki dzieciństwa, domowe zagrody... (...)
Dziś dla nas, w świecie nieproszonych gości,
W całej przeszłości i w całej przyszłości
Jedna już tylko jest kraina taka,
W której jest trochę szczęścia dla Polaka,
Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie
Święty i czysty, jak pierwsze kochanie,
Nie zaburzony błędów przypomnieniem,
Nie podkopany nadziei złudzeniem,
Ani zmieniony wypadków strumieniem.
Gdziem rzadko płakał, a nigdy nie zgrzytał,
Te kraje rad bym myślami powitał (...)
Ten kraj szczęśliwy ubogi i ciasny!
Jak świat jest boży, tak on był nasz własny,
Jakże tam wszystko do nas należało,
Jak pomnim wszystko, co nas otaczało:
Od lipy, która koroną wspaniałą
Całej wsi dzieciom użyczała cienia
Aż do każdego strumienia, kamienia,
Jak każdy kątek ziemi był znajomy
Aż po granicę, po sąsiadów domy!
I tylko krajów tych obywatele
Jedni zostali wierni przyjaciele
Jedni dotychczas sprzymierzeńcy pewni!
Bo któż tam mieszkał - matka, bracia, krewni,
Sąsiedzi dobrzy, kogo z nich ubyło,
Jakże tam o nim często się mówiło,
Ile pamiątek, jaka żałość długa,
Tam gdzie do pana przywiązańszy sługa
Niż w innych krajach małżonka do męża,
Gdzie żołnierz dłużej żałuje oręża
Niż tu syn ojca; po psie płaczą szczerze
I dłużej niż tu lud po bohaterze. (...)
[1834]

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego